تماس با ما

آدرس پستی: ایران - قم - پردیسان- دفتر نشریات دانشگاه ادیان و مذاهب

پاسخگویی تلفنی: هر روز ساعت 9 تا 12و 13 تا 14 به جز پنجشنبه ها - 02532802610- داخلی 476

 پست الکترونیک:  jsm@urd.ac.ir


CAPTCHA Image